SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK PROGRAMJAI

A személyes adatoknak az érintettek hozzájárulásán alapuló, az online kereskedő kereskedelmi kommunikáció küldése és egyéb direkt marketingtevékenysége céljából történő kezelése esetén.


1. Az adatkezelő személye és elérhetőségei


1.1.1.          Az Ön személyes adatainak adatkezelője a KITStore s.r.o. kereskedelmi társaság, Jeremenkova 503/42, Braník, 147 00 Prága 4, azonosító szám: 04716256, bejegyezve a prágai Városi Bíróság által vezetett kereskedelmi nyilvántartásba, C részleg, 252186-os betét (a továbbiakban: "Vezérlő").
1.2.        Az ügyintéző elérhetőségei a következők: szállítási cím Revoluční 655/1, 110 00 Prague 1, e-mail cím support@kitstore.hu, telefon +420 273 130 934.
1.3.      Az Adatkezelő nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt.


2. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK JOGOS INDOKAI


A személyes adatok kezelésének jogszerű indoka az Ön által a GDPR 6. cikke (1) bekezdése a) pontja (1) bekezdésének b) alpontja szerint az Adatkezelőnek adott hozzájárulása. (a) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet ("irányelv").


3. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK CÉLJA


3.1.        Az Ön személyes adatainak kezelésének célja, hogy az Adatkezelő az Ön személye felé kereskedelmi közleményeket küldjön és egyéb marketingtevékenységet végezzen.
3.2.        Egy másik cél az Adatkezelő belső szükségletei, különösen az ügyfelek elégedettségének nyomon követése, a nyújtott termékek és szolgáltatások minőségének optimalizálása és javítása.
3.3.          Az Adatkezelő nem hoz automatikusan egyedi döntéseket a Rendelet 22. cikke értelmében.


4. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐSZAKA


A személyes adatokat a szerződés szerinti kölcsönös jogok és kötelezettségek biztosításához szükséges ideig kezeljük, azaz. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha a szerződés megkötésére nem kerül sor, de legfeljebb addig, amíg a személyes adatok (e feldolgozási célú) feldolgozásához adott hozzájárulását vissza nem vonják.


5. A SZEMÉLYES ADATOK EGYÉB FELVEVŐI


5.1.          Az Ön hozzájárulását a következő vállalatok adják meg, amelyek a webáruház rendszert és szerver megoldást működtetik az Evici webdesign s adminisztrátor számára.r.o. (az adatok titkosítva vannak, és az ostravai irodákban és a Linode, LLC-nél található fejlesztői szervereken tárolódnak) és a Linode, LLC (a szerverek Londonban és Frankfurtban találhatóak).
5.2.        Az Ön személyes adatait csak akkor adjuk át másoknak vagy osztjuk meg más módon másokkal, ha ez az adásvételi szerződés teljesítésével összefüggésben, jogos érdek alapján szükséges, vagy ha Ön ehhez előzetesen hozzájárult.
5.3.        Személyes adatokat továbbítunk

  • az online megrendelés kifizetése céljából (bankkártya, gyors átutalás gomb) a fizetési folyamatok lebonyolításával kapcsolatos szolgáltatónak (GoPay Kft, PayPal),
  • az áru kiszállítása céljából a szerződött fuvarozók (PPL, Cseh Posta, Uloženka, Zásilkovna, GLS, DHL),
  • a vásárlással való elégedettség megállapítása céljából minden egyes vásárlás után az e-mail címét és a megvásárolt áruval kapcsolatos információkat a Heureka portálon.Zbozi.cz, Google Shopping,
  • az elvin.cz webáruház fejlesztése és adminisztrációja, valamint a vásárlási folyamat céljából az Ön személyes adataihoz külső szolgáltatónk, az Evici webdesign s.r.o. fér hozzá. Ez a cég titkosította az adatokat, és az ostravai irodáinkban és a Linode, LLC. fejlesztési szerverein tárolja azokat, amely Londonban és Frankfurtban található szervereket üzemeltet,
  • ha szükséges a szolgáltatásaink jogellenes használatának kivizsgálásához vagy jogi eljárás céljából, az adatok továbbíthatók bűnügyi nyomozó hatóságoknak, jogi képviselőknek, bíróságoknak a végrehajtás vagy az Önnel való szerződéskötés céljából.

5.4.        Minden ilyen szolgáltatót szerződésben kötelezünk arra, hogy az Ön személyes adatait az Adatvédelmi szabályzat feltételeinek és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezelje.
5.2.          Az Adatkezelő nem kívánja az Ön személyes adatait harmadik ország (nem EU-tagállam) vagy nemzetközi szervezet részére továbbítani.

6. AZ ADATALANYOK JOGAI


6.1.    A rendeletben meghatározott feltételek mellett Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől hozzáférést kérjen személyes adataihoz, személyes adatainak helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve kezelésének korlátozásához, személyes adatainak kezelése elleni tiltakozáshoz, valamint személyes adatainak hordozhatóságához.
6.2.        Ön jogosult arra, hogy bármikor visszavonja az adatkezelőnek adott, személyes adatainak feldolgozásához adott hozzájárulását. Ez azonban nem érinti az Ön személyes adatainak a hozzájárulás visszavonása előtti feldolgozásának jogszerűségét. A személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását a következő módon vonhatja vissza: telefonon, elektronikus levélben vagy írásban.
6.3.          Ha úgy véli, hogy személyes adatainak kezelése sérti vagy sérti a rendeletet, joga van többek között panaszt tenni egy felügyeleti hatóságnál.
6.4.          Ön nem köteles személyes adatokat szolgáltatni. Az Ön személyes adatainak megadása nem jogi vagy szerződéses követelmény, és nem is szükséges a szerződés megkötéséhez.
Az Ön joga van ahhoz, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak közvetlen üzletszerzés céljából történő feldolgozása ellen, beleértve a profilalkotást is, ha a profilalkotás ilyen közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik személyes adatainak közvetlen üzletszerzési célú kezelése ellen, személyes adatait a továbbiakban nem kezeljük ilyen célokra.

7. A SZEMÉLYES ADATOK BIZTONSÁGÁRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK


7.1          Az Adatkezelő kijelenti, hogy megtett minden megfelelő technikai és szervezési intézkedést a személyes adatok biztonsága érdekében.
7.2.        Az Adatkezelő technikai intézkedéseket tett az adattárolás és a személyes adatok dokumentált formában történő tárolásának biztosítására.
7.3.      Az Adatkezelő kijelenti, hogy a személyes adatokhoz csak az általa felhatalmazott személyek férhetnek hozzá.

8. SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK


8.1.      Az online megrendelőlapon történő megrendelés elküldésével Ön megerősíti, hogy ismeri a személyes adatok védelmére vonatkozó feltételeket, és azokat teljes egészében elfogadja.
8.2.        Ön az online űrlapon keresztül a beleegyező négyzet bejelölésével elfogadja ezeket a feltételeket. A hozzájárulási űrlap kipipálásával Ön megerősíti, hogy megismerte az adatvédelmi szabályzatot, és azt teljes egészében elfogadja.
8.3.          Az adatkezelő jogosult a jelen feltételek módosítására. Az Adatvédelmi szabályzat új változatát közzéteszi a weboldalán.


9. HATÁLYOSSÁG


Ez az Adatvédelmi szabályzat 2018. május 24-én lép hatályba.

   A jelen Adatvédelmi szabályzat 2018. május 24-én lép hatályba.