KITStore s. r. o.

székhelye: Jeremenkova 503/42, Prága 4 - Braník, Postai irányítószám: 147 00

azonosító száma: 04716256

Adóazonosító száma: CZ04716256

bejegyezve a prágai Városi Bíróság által vezetett kereskedelmi nyilvántartásba, C részleg, 252186-os betét, 

a www.kitstore.hu internetes címen található online áruházon keresztül történő árusítás esetén.

1. Bevezető rendelkezések

1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: "Általános Szerződési Feltételek") a kereskedelmi társaság , székhelye: Jeremenkova 503/42, Prága 4 - Braník, irányítószám: 147 00, irányítószám: 04716256 , bejegyezve a prágai Városi Hivatal által vezetett kereskedelmi nyilvántartásba, (a továbbiakban: "Eladó") a 89/2012 sz. törvény 1751. § (1) bekezdésének rendelkezéseivel összhangban szabályozza a 89/2012 sz. törvénycikk (a továbbiakban: "Eladó"), Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Polgári Törvénykönyv) 1717. § (1) bekezdése alapján a felek kölcsönös jogait és kötelezettségeit, amelyek az Eladó és egy másik természetes személy (a továbbiakban: Vevő) között az Eladó webáruházán keresztül megkötött adásvételi szerződés (a továbbiakban: adásvételi szerződés) kapcsán vagy annak alapján keletkeznek. Az online áruházat az Eladó a www.kitstore.cz címen található weboldalon (a továbbiakban: "Weboldal"), a Weboldal felületén (a továbbiakban: "Webáruház felület") keresztül üzemelteti.

1.2. Az Általános Szerződési Feltételek nem vonatkoznak arra az esetre, ha az Eladótól vásárolni szándékozó személy jogi személy vagy olyan személy, aki üzletszerűen vagy önálló foglalkozásának gyakorlása körében eljárva rendel árut.

1.3. Az adásvételi szerződésben a feltételektől eltérő rendelkezésekről is lehet megállapodni. Az adásvételi szerződésben szereplő eltérő rendelkezések elsőbbséget élveznek a szerződési feltételek rendelkezéseivel szemben.

1.4 A feltételek rendelkezései az adásvételi szerződés szerves részét képezik. Az adásvételi szerződés és az általános szerződési feltételek cseh nyelven készültek. Az adásvételi szerződés cseh nyelven is megköthető.

1.5 Az Eladó jogosult az Általános Szerződési Feltételek szövegét megváltoztatni vagy kiegészíteni. Ez a rendelkezés nem érinti az Általános Szerződési Feltételek előző változatának érvényességi ideje alatt keletkezett jogokat és kötelezettségeket.

2. Felhasználói fiók

2.1 A Vevőnek a Weboldalon történő regisztrációja alapján a Vevő hozzáférhet a felhasználói felületéhez. A Vevő a saját felhasználói felületéről (a továbbiakban: felhasználói fiók) rendelhet árut. Amennyiben a Webáruház webes felülete lehetővé teszi, a Vevő regisztráció nélkül is rendelhet árut közvetlenül a Webáruház webes felületéről.

2.2. A Vevő a weboldalon történő regisztráció és az árubeszerzés során köteles minden adatot helyesen és a valóságnak megfelelően megadni. A Vevő köteles a felhasználói fiókban megadott adatokat frissíteni, ha azok megváltoznak. A Vevő által a felhasználói fiókban és az árubeszerzéskor megadott adatokat az Eladó helyesnek tekinti.

2.3. A felhasználói fiókhoz való hozzáférés egy felhasználónévvel és jelszóval biztosított. A Vevő köteles a felhasználói fiókjához való hozzáféréshez szükséges információk titkosságát megőrizni.

2.4 A Vevő nem jogosult arra, hogy harmadik személyeknek engedélyezze a felhasználói fiók használatát.

2.5 Az Eladó jogosult a felhasználói fiókot törölni, különösen, ha a Vevő egy évnél hosszabb ideig nem használja a felhasználói fiókját, vagy ha a Vevő megszegi az adásvételi szerződésből (beleértve az Általános Szerződési Feltételeket is) eredő kötelezettségeit.

2.6 A Vevő tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiók nem feltétlenül áll folyamatosan rendelkezésre, különösen az Eladó hardver- és szoftverberendezéseinek szükséges karbantartása, illetve harmadik felek hardver- és szoftverberendezéseinek szükséges karbantartása miatt.

3. Az adásvételi szerződés megkötése

3.1 Az áruház webes felületén elhelyezett áruk minden bemutatása tájékoztató jellegű, és az eladó nem köteles adásvételi szerződést kötni ezen árukra vonatkozóan. A Polgári Törvénykönyv 1732. cikkének (2) bekezdése nem alkalmazandó.

3.2 Az üzlet webes felülete az árukra vonatkozó információkat tartalmaz, beleértve az egyes áruk árait is. Az áruk árai tartalmazzák az általános forgalmi adót és minden kapcsolódó díjat. Az áruk árai mindaddig érvényesek maradnak, amíg azok az üzlet webes felületén megjelennek. Ez a rendelkezés nem korlátozza az eladó azon lehetőségét, hogy egyedi megállapodás szerinti feltételekkel adásvételi szerződést kössön.

3.3 Az áruház webes felülete az áru csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségekre vonatkozó információkat is tartalmaz. Az áruház webes felületén az áru csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségekre vonatkozó információk csak abban az esetben érvényesek, ha az áru szállítása a Cseh Köztársaság területén történik.

3.4 Az áruk megrendeléséhez a Vevőnek ki kell töltenie a webáruház webes felületén található megrendelőlapot. A megrendelőlap különösen az alábbi információkat tartalmazza:

3.4.1. a megrendelt árukat (a megrendelt árukat a Vevő "helyezi be" az üzlet webes felületének elektronikus kosarába),
3.4.2. az áru vételárának fizetési módjáról, a megrendelt áru kért szállítási módjának részleteiről és
3.4.3. az áru szállításával kapcsolatos költségekre vonatkozó információk (a továbbiakban együttesen: "Megrendelés").

3.5. Mielőtt a Megrendelést elküldi az Eladónak, a Vevőnek lehetővé kell tenni, hogy ellenőrizze és módosítsa a Vevő által a Megrendelésben megadott adatokat, beleértve a Vevő azon lehetőségét is, hogy a Megrendelésbe történő adatbevitel során elkövetett hibákat felismerje és kijavítsa. A Vevő a megrendelést a "megrendelés elküldése " gombra kattintva küldi el az Eladónak. A megrendelésben megadott adatokat az Eladó helyesnek tekinti.

3.6 A megrendelés elküldése a Vevő olyan cselekményének minősül, amely kétséget kizáróan azonosítja a megrendelt árut, a vételárat, a Vevő személyét, a vételár megfizetésének módját, és a szerződő felek számára kötelező érvényű ajánlatnak minősül az adásvételi szerződés megkötésére. A megrendelés érvényességének feltétele a megrendelőlapon szereplő összes kötelező adat kitöltése, a jelen általános szerződési feltételek megismerése a weboldalon, valamint a vevő megerősítése, hogy a jelen általános szerződési feltételeket elolvasta.

3.7 Az Eladó a megrendelés kézhezvételét követően haladéktalanul visszaigazolja a Vevőnek e-mailben a Vevő felhasználói felületen vagy a megrendelésben megadott e-mail címére (a továbbiakban: "Vevő e-mail címe").

3.8 A megrendelés jellegétől függően (árumennyiség, vételár összege, becsült szállítási költség) az Eladó mindig jogosult a Vevőtől a megrendelés további megerősítését kérni (pl. írásban vagy telefonon).

3.9 A megrendelés formájában készült adásvételi szerződéstervezet tizenöt napig érvényes.

3.10. Az Eladó és a Vevő közötti szerződéses kapcsolat a megrendelés elfogadásának (elfogadás) kézbesítésével jön létre, amelyet az Eladó a Vevőnek e-mailben, a Vevő e-mail címére küld.

3.11. Amennyiben a megrendelésben meghatározott bármelyik követelményt az Eladó nem tudja teljesíteni, az Eladó a Vevő e-mail címére módosított ajánlatot küld a Vevőnek, amelyben megjelöli a megrendelés lehetséges változatait és kéri a Vevő véleményét.

3.12. A módosított ajánlatot az adásvételi szerződés új ajánlatának kell tekinteni, és az adásvételi szerződés ebben az esetben csak a Vevő e-mailben történő elfogadásával jön létre.

3.13. A Vevő hozzájárul ahhoz, hogy az adásvételi szerződés megkötése során távkommunikációs eszközöket is használjanak. A Vevőnek az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatban a távkommunikációs eszközök használatával kapcsolatban felmerülő költségeit (internetkapcsolat költségei, telefonhívások költségei) a Vevő maga viseli, és ezek a költségek nem térhetnek el az alapdíjtól.

4. Az áru ára és a fizetési feltételek

4.1. A Vevő az áru árát és az áru szállításával kapcsolatos, az adásvételi szerződés szerinti költségeket az alábbi módokon fizetheti meg az Eladónak:

a https://www.kitstore.cz/doprava-a-platba szerint.

4.2 A Vevő a vételárral együtt köteles az áru csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségeket is megfizetni az Eladónak a megállapodás szerinti összegben. Hacsak kifejezetten másként nem rendelkezik, a vételár tartalmazza az áru kiszállításával kapcsolatos költségeket is.

4.3 Az Eladó nem kér a Vevőtől előleget vagy más hasonló fizetséget. Ez nem érinti az Általános Szerződési Feltételek 4.6. cikkének az áruk vételárának előre történő megfizetésére vonatkozó rendelkezéseit.

4.4 Készpénzfizetés vagy utánvétes fizetés esetén a vételár az áru átvételekor fizetendő. Nem készpénzes fizetés esetén a vételár az adásvételi szerződés megkötését követő 3 napon belül esedékes.

4.5 Nem készpénzes fizetés esetén a vevő köteles az áru vételárát a fizetés változó szimbólumával együtt megfizetni. Nem készpénzes fizetés esetén a Vevő vételárfizetési kötelezettsége az adott összegnek az Eladó számláján történő jóváírásának pillanatában teljesül.

4.6. Az Eladó jogosult - különösen abban az esetben, ha a Vevő részéről nincs további megrendelés-visszaigazolás (3.6. cikk) - a teljes vételár megfizetését követelni, mielőtt az árut a Vevő részére elküldenék. A Polgári Törvénykönyv 2119. szakaszának (1) bekezdése nem alkalmazandó.

4.7 Az Eladó által a Vevőnek az áru árából nyújtott árengedmények nem kombinálhatók.

4.8 Ha az üzletmenetben szokásos, vagy ha azt általánosan kötelező jogszabály írja elő, az Eladó az adásvételi szerződés alapján teljesített kifizetésekről adóigazolást - számlát - állít ki a Vevő részére. Az Eladó az általános forgalmi adó fizetője. Az Eladó az adóigazolást - számlát az áru árának kiegyenlítését követően állítja ki a Vevő részére, és elektronikus formában küldi meg a Vevő elektronikus címére.

4.9 Az Eladó az adásvételi nyilvántartásról szóló törvény szerint köteles nyugtát kiállítani a Vevő részére. Ezzel egyidejűleg köteles a beérkezett értékesítést az adóügyi ügyintézőnél online regisztrálni; technikai hiba esetén legkésőbb 48 órán belül.

4.10. Az akciókódok, kedvezményes utalványok és a hűségprogramokból származó kedvezmények nem vonhatók össze. Egy vásárlás során egyszerre csak egy kedvezménykód vagy egy hűségprogram kedvezménye használható fel.

5. Visszalépés az adásvételi szerződéstől

5.1. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Polgári Törvénykönyv 1837. szakaszának rendelkezései szerint az adásvételi szerződéstől nem lehet elállni, többek között:

5.1.1. olyan áruk szállítására, amelyek ára az Eladó akaratától függetlenül függ a pénzpiac ingadozásaitól, és amelyek az elállási időszak alatt bekövetkezhetnek,
5.1.2. olyan áruk szállítására, amelyeket a vevő kívánságaihoz igazítottak vagy a vevő számára alakítottak át.
5.1.3. hang- vagy képfelvétel vagy számítógépes program szállítása esetén, ha az eredeti csomagolását megbontotta,
5.1.4. digitális tartalom szállítására, kivéve, ha azt tárgyi adathordozón szállították, és azt az elállási határidő lejárta előtt a vevő előzetes kifejezett hozzájárulásával szállították, és az eladó a szerződés megkötése előtt tájékoztatta a vevőt arról, hogy ebben az esetben nincs elállási joga.

5.2. Az 5.1. cikkben említett esetet vagy bármely más olyan esetet kivéve, amikor az adásvételi szerződéstől nem lehet elállni, a vevőnek joga van az adásvételi szerződéstől az áru átvételétől számított tizennégy (14) napon belül elállni a Polgári Törvénykönyv 1829. § (1) bekezdésének rendelkezései szerint, azzal, hogy ha az adásvételi szerződés tárgya többféle áru vagy több rész szállítása, ez a határidő az áru utolsó szállításának átvételétől számít. Az adásvételi szerződéstől való elállást az előző mondatban meghatározott határidőn belül kell elküldeni az Eladónak.

5.3. Az adásvételi szerződéstől való elálláshoz a Vevő az Eladó által rendelkezésre bocsátott mintanyomtatványt használhatja, amely az Általános Szerződési Feltételek mellékletét képezi. A Vevő az adásvételi szerződéstől való elállást többek között az Eladó üzlethelyiségének vagy székhelyének címére küldheti. Az elállás kézbesítésére a jelen Általános Szerződési Feltételek 11. cikkének rendelkezései vonatkoznak.

5.4. A Vásárlási Szerződéstől való elállás esetén az Általános Szerződési Feltételek 5.2. cikke alapján a Vásárlási Szerződés eleve érvényét veszti. Az árut a szerződéstől való elállástól számított tizennégy (14) napon belül vissza kell küldeni az Eladónak. Ha a Vevő eláll az adásvételi szerződéstől, a Vevő viseli az áru Eladónak történő visszaküldésével kapcsolatos költségeket, még akkor is, ha az áru jellegéből adódóan nem küldhető vissza szokásos postai úton.

5.5. Az Általános Szerződési Feltételek 5.2. cikke szerinti elállás esetén az Eladó köteles a Vevőtől kapott pénzeszközöket a Vevőnek a szerződéstől való elállását követő tizennégy (14) napon belül ugyanolyan módon visszautalni, ahogyan az Eladó azokat a Vevőtől megkapta. Az Eladó jogosult arra is, hogy a Vevő által nyújtott teljesítést már az áru Vevő általi visszaküldésekor vagy más módon visszaadja, amennyiben a Vevő beleegyezik, és a Vevőnek nem keletkezik többletköltsége. Ha a vevő eláll az adásvételi szerződéstől, az eladó nem köteles a kapott pénzösszegeket a vevőnek visszaadni, mielőtt a vevő az árut visszaküldi neki, vagy igazolja, hogy az árut az eladónak elküldte.

5.6. Az eladó jogosult az áruban bekövetkezett károk miatti fizetési igényt egyoldalúan beszámítani a vevőnek a vételár visszatérítésére vonatkozó követelésébe.

5.7 Az Eladó jogosult az adásvételi szerződéstől bármikor elállni, amíg a Vevő az árut el nem fogadta. Ebben az esetben az Eladó köteles a Vevőnek a vételárat indokolatlan késedelem nélkül, haladéktalanul visszatéríteni a Vevő által megjelölt számlára.

5.8. Ha a Vevőnek az áruval együtt ajándékot adnak, az ajándékozási szerződés az Eladó és a Vevő között azzal a feltétellel jön létre, hogy ha a Vevő eláll az adásvételi szerződéstől, az ajándékozási szerződés az ilyen ajándékra vonatkozóan hatályát veszti, és a Vevő köteles az ajándékot az áruval együtt az Eladónak visszaszolgáltatni.

6. Az áruk szállítása és kiszállítása

6.1. Ha a szállítási mód a Vevő külön kérésére kerül meghatározásra, a Vevő viseli a kockázatot és az ezzel a szállítási móddal kapcsolatos esetleges többletköltségeket.

6.2 Ha az Eladó az adásvételi szerződés alapján köteles az árut a Vevő által a megrendelésben megjelölt helyre szállítani, a Vevő köteles az árut a szállításkor átvenni.

6.3 Abban az esetben, ha a Vevő oldalán felmerülő okokból az árut ismételten vagy a megrendelésben meghatározottól eltérő módon kell leszállítani, a Vevő köteles megfizetni az áru ismételt leszállításával kapcsolatos költségeket vagy az eltérő szállítási móddal kapcsolatos költségeket.

6.4 Az áru fuvarozótól való átvételekor a Vevő köteles ellenőrizni az áru csomagolásának sértetlenségét, és hiba esetén haladéktalanul értesíteni a fuvarozót. Abban az esetben, ha a csomagolás sérültnek bizonyul, ami a szállítmányba való illetéktelen behatolásra utal, a Vevő nem veheti át a szállítmányt a fuvarozótól.

7. Hibás teljesítésből eredő jogok

7.1. A szerződő felek hibás teljesítésből eredő jogait és kötelezettségeit a vonatkozó általános érvényű jogszabályok (különösen a Polgári Törvénykönyv 1914-1925. §-ai, 2099-2117. §-ai és 2161-2174. §-ai) szabályozzák.

7.2 Az Eladó felel a Vevővel szemben azért, hogy az áru az átvételkor hibátlan. Az eladó különösen azért felel a vevővel szemben, hogy az áru átvételekor a vevő átvette az árut:

7.2.1. az áru rendelkezik a felek között megállapodott tulajdonságokkal, megállapodás hiányában pedig az eladó vagy a gyártó által leírt vagy a vevő által az áru jellegére tekintettel és az általuk végzett reklám alapján elvárt tulajdonságokkal,
7.2.2. az áru alkalmas arra a célra, amelyre az eladó állítása szerint használni kívánják, vagy amelyre az ilyen jellegű árukat általában használják,
7.2.3. az áru minőségében vagy kivitelezésében megfelel az elfogadott mintának vagy mintadarabnak, ha a minőséget vagy kivitelezést az elfogadott minta vagy mintadarab alapján határozták meg,
7.2.4. az áru megfelelő mennyiségben, méretben vagy súlyban van; és
7.2.5. az áruk megfelelnek a jogszabályok követelményeinek.

7.3. Az Általános Szerződési Feltételek 7.2. cikkében foglalt rendelkezések nem vonatkoznak az alacsonyabb áron értékesített árukra olyan hibára, amelyre az alacsonyabb árat állapították meg, a szokásos használatból eredő kopásra, a használt áruk olyan hibájára, amely megfelel annak a használati vagy kopási szintnek, amellyel az áru a vevő általi átvételkor rendelkezett, vagy ha ez az áru jellegéből következik.

7.4. Ha a hiba az átvételtől számított hat hónapon belül jelentkezik, az árut úgy kell tekinteni, hogy az átvételkor volt hibás.

7.5 A hibás teljesítésből eredő jogokat a vevő az eladó üzleti címén érvényesíti, ahol az eladott áruk köre tekintetében a követelés átvétele lehetséges, vagy a székhelyen vagy a telephelyen. Az igényérvényesítés időpontjának azt az időpontot kell tekinteni, amikor az eladó a reklamált árut a vevőtől átveszi.

7.6. A felek egyéb, az Eladó hibáért való felelősségével kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az Eladó Reklamációs Szabályzata szabályozhatja.

8. A felek egyéb jogai és kötelezettségei

8.1 A Vevő az Áruk teljes vételárának megfizetésével megszerzi az Áruk tulajdonjogát.

8.2 Az Eladót a Vevővel szemben nem kötik a Polgári Törvénykönyv 1826. § (1) bekezdés e) pontja szerinti magatartási kódexek.

8.3 A fogyasztói panaszok peren kívüli kezelését az Eladó az elektronikus címen keresztül intézi . Az Eladó a Vevő panaszának kezeléséről szóló tájékoztatást a Vevő elektronikus címére küldi.

8.4 Az Eladó kereskedelmi engedély alapján jogosult árut értékesíteni. A kereskedelmi ellenőrzést hatáskörén belül az illetékes kereskedelmi hivatal végzi. A személyes adatok védelme terén a felügyeletet a Személyes Adatvédelmi Hivatal gyakorolja. A cseh Kereskedelmi Ellenőrzési Hivatal felügyeli többek között a fogyasztóvédelemről szóló, módosított 634/1992. sz. törvény betartását.

8.5 A Vevő ezúton vállalja a körülmények megváltozásának kockázatát a Polgári Törvénykönyv 1765. szakaszának (2) bekezdése értelmében.

9. A személyes adatok védelme

9.1 Az Eladó a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 13. cikke szerinti, a Vevő személyes adatainak az adásvételi szerződés teljesítése, a jelen szerződés tárgyalásai és az Eladó közérdekű kötelezettségeinek teljesítése céljából történő kezelése tekintetében a Vevővel szemben fennálló tájékoztatási kötelezettségének külön dokumentummal tesz eleget.

10. Kereskedelmi kommunikáció küldése és cookie-k tárolása

10.1. A Vevő hozzájárul ahhoz, hogy az Eladó áruival, szolgáltatásaival vagy üzletével kapcsolatos információkat küldjön a Vevő elektronikus címére, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy az Eladó kereskedelmi közleményeket küldjön a Vevő elektronikus címére. Az Eladó a Vevővel szemben a GDPR rendelet 13. cikke szerinti tájékoztatási kötelezettségének a Vevő személyes adatainak a kereskedelmi kommunikáció küldése céljából történő feldolgozásával kapcsolatban külön dokumentummal tesz eleget.

10.2 A Vevő hozzájárul ahhoz, hogy a számítógépén cookie-kat tároljanak. Abban az esetben, ha a weboldalon történő vásárlás és az eladó adásvételi szerződésből eredő kötelezettségeinek teljesítése a sütiknek a vevő számítógépén történő tárolása nélkül is lehetséges, a vevő bármikor visszavonhatja az előző mondat szerinti hozzájárulását.

11. Szállítás

11.1 Az Eladó és a Vevő közötti kapcsolatra vonatkozó értesítéseket, különösen az adásvételi szerződéstől való elállásra vonatkozó értesítéseket postai úton, ajánlott levélben kell kézbesíteni, kivéve, ha az adásvételi szerződés másként rendelkezik. Az értesítéseket a másik fél megfelelő elérhetőségi címére kell kézbesíteni, és a postai kézbesítéssel kézbesítettnek és hatályosnak tekintendők, kivéve a Vevő által tett elállási értesítéseket, amely esetben az elállás akkor hatályos, ha az értesítést a Vevő az elállási határidőn belül küldi el.

11.2. Kézbesítettnek kell tekinteni azt az értesítést is, amelyet a címzett visszautasít, amelyet a tárolási határidőn belül nem vesznek át, vagy amelyet kézbesíthetetlennek minősítve visszaküldenek.

11.3 A Felek a szokásos levelezést egymásnak elektronikus levélben is kézbesíthetik a Vevő felhasználói fiókjában megadott vagy a Vevő által a megrendelésben megadott elektronikus levelezési címre, illetve az Eladó honlapján megadott címre.

12. Záró rendelkezések

12.1. Amennyiben az adásvételi szerződéssel létrehozott kapcsolat nemzetközi (külföldi) elemet tartalmaz, a felek megállapodnak abban, hogy a kapcsolatra a cseh jog az irányadó. Ez nem érinti a fogyasztó általánosan kötelező jogszabályok szerinti jogait.

12.2. Ha az Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezése érvénytelen vagy hatálytalan, vagy érvénytelenné válik, az érvénytelen rendelkezés helyébe olyan rendelkezés lép, amelynek jelentése a lehető legközelebb áll az érvénytelen rendelkezéshez. Az egyik rendelkezés érvénytelensége vagy hatástalansága nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. Az adásvételi szerződés vagy az általános szerződési feltételek módosítását és kiegészítését írásban kell megtenni.

12.3 Az adásvételi szerződést, beleértve az Általános Szerződési Feltételeket is, az Eladó elektronikus formában archiválja, és nem hozzáférhető.

12.4 Az adásvételi szerződéstől való elállásra vonatkozó formanyomtatványminta az Általános Szerződési Feltételek mellékletét képezi.

12.5 Az Eladó elérhetőségei: szállítási cím: Vyskočilova 1422/1a, 140 00 Prague 4, e-mail cím: info@kitstore.hu, telefon: +420 273 130 934.

Prágában 2017. március 7-én.

Egyéb dokumentumok:

Tájékoztatás a személyes adatok feldolgozásáról

Nyomtatványok:

Panasztételi űrlap